اخباراخبار حفاظتیاخبار شرکت ها

کمپانی Hikvision نتایج مالی نیمه اول سال 2019 را اعلام کرد

کمپانی Hikvision درآمد اجرایی کل خود برای نیمه اول سال 2019 را 23.92 میلیارد RMB (واحد پول چین) گزارش کرد که نشان دهنده‌ی رشد 14.6 درصدی نسبت به سال گذشته است. سود های شبکه‌ای مربوط به سهامداران این کمپانی به 4.22 میلیارد RMB رسیده که نشان دهنده‌ی رشد 1.67 درصدی می‌باشد.

کمپانی Hikvision همچنین با اعلام رشد 21.46 درصدی درآمد اجرایی و رشد 14.98 درصدی در سود شبکه‌ای، عملکرد مالی خوبی را در سه ماه دوم سال 2019 گزارش نموده است.

ثبت یک پاسخ