جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
مقالاتنظارت تصویری

فناوری آنالیتیک رفتاری برای مقابله با COVID-19

انتشار گسترده کرونا ویروس در سرتاسر جهان مردم را وادار کرده تا ارتباطات اجتماعی خود را تا حد امکان کاهش دهند و فاصله های اجتماعی را رعایت کنند. بنابراین در چنین شرایطی فناوری آنالیز رفتاری یا فناوری آنالیتیک رفتار می تواند در کنترل انتشار COVID-19 کارآمد باشد.ویروس کرونا که حالا دیگر در تمام جهان منتشر شده، میلیون ها نفر از مردم را آلوده کرده و ده ها هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. به همین دلیل بسیاری از سازمان ها در جستجوی تدابیر و راهکارهایی هستند تا از انتشار بیشتر این بیماری جلوگیری کند. به عنوان مثال، قوانین ایجاد فاصله اجتماعی در سرتاسر جهان به امری بسیار مهم تبدیل شده است.

برای مثال، در تایوان برای حمل و نقل ریلی همه باید در هر ساعتی از شبانه روز ماسک بزنند.یکی از راهکارهایی که می تواند در اجرای قوانین مربوط به کرونا بسیار تأثیرگذار باشد، فناوری آنالیتیک رفتار است که تصاویر ویدئویی را از دوربین ها گرفته و به آنالیز و تفسیر آن می پردازد که آیا در ویدئو رفتارهای خاصی توسط انسانها نشان داده شده است یا خیر. برای مکانهایی که باید در آنها بررسی شود که آیا مردم در مکان هایی حضور دارند که نباید باشند یا تسهیلاتی که باید در آن مراقب بود تا در ساعات خاموشی سیستمها، سرقت و خرابکاری رخ ندهد، آنالیتیک رفتاری بسیار کاربردی خواهد بود.

آنالیتیک تشخیص رفتار
فناوری آنالیتیک تشخیص رفتار می تواند برای تشخیص مجاورت در گروه ها، جمعیت مردمی و سایر تجمع ها (در اندازه های مختلف)، حرکت های مردمی و تردد وسایل نقلیه به کار رود و شناسایی کند که آیا مردم ماسک و پوشش های محافظ زده اند، در خطوط به حالتی ایستاده اند که فاصله مناسبی از یکدیگر دارند یا خیر و همچنین به افراد کمک می کند تا در صورتی که کسی زمین خورد یا از حال رفت، سریعاً هشدارهای لازم جهت کمک رسانی به وی را اعلام کند.
نظارت بر رفتارهای مختلف
فناوری آنالیتیک رفتار می تواند در مدیریت شهری، مراکز پزشکی و درمانی، مراجع قانونی، شرکتها و دانشگاه ها به کار رود. برخی از قابلیت های آنالیتیک رفتاری به قرار ذیل است:
• شناسایی رفتار گروه و جمعیت: به پیدا کردن مکان مورد نظر کمک کرده و در صورت مشاهده افراد تجمع یافته در یک نقطه هشدار می دهد.
• تشخیص فعالیت مشکوک: افرادی که در حال دویدن هستند یا افرادی که در شرایط مطلوبی نیستند مثلاً اینکه روی زمین می افتند که ممکن است چنین اتفاقی برای افراد سالمند رخ دهد، برای این سیستم قابل تشخیص می باشد.
• تشخیص فعالیت خشونت آمیز: فعالیت های خشونت آمیز مانند دعوا، درگیری، چاقو زدن و حمل اسلحه با کمک آنالیتیک رفتار قابل شناسایی هستند.
• ایمنی و حفاظت پیرامونی: این فناوری می تواند حرکات افراد و وسایل نقلیه را در مکانها و حتی زمانهای غیر مجاز تشخیص دهد.
• ارائه داده های آماری و نقشه حرارتی

ثبت یک پاسخ