اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار شرکت ها

صدور قوانین جدید در مورد استفاده از تشخیص چهره

مؤسسه صنعت حفاظت (SIA) دستورالعمل های سیاست جدید خود را منتشر کرد که در مورد توسعه و استفاده از فناوری تشخیص چهره راهنمایی هایی را ارائه می کنند. این مؤسسه معتقد است که تمامی محصولات فناوری از جمله تشخیص چهره باید برای اهداف و مقاصد قانونی، اخلاقی و بدون تبعیض به کار روند.

Don Erickson (دون اریکسون)، مدیر کل مؤسسه SIA اظهار داشت: «SIA تشخیص می دهد که بعضی از رهبران جوامع خواستار آن هستند که فناوری تشخیص چهره دیگر توسط عوامل اجرای قانون و بخش های خصوصی استفاده نشود. ما به این اعتقادات احترام می گذاریم اما کاملاً با آن مخالفیم. این فناوری اگر مسئولانه و به درستی استفاده شود، مزایای گسترده ای برای جوامع دارد. از تمامی سهامداران دعوت می کنیم تا این قوانین جدید را بررسی کنند و در بحث های تخصصی به ما بپیوندند تا به روش های جدیدی از کاربرد این فناوری برسیم».

قوانین اصلی مؤسسه SIA عبارتند از:

  • تضمین شفافیت پیرامون استفاده از تشخیص چهره
  • ایجاد یک هدف واضح و تعریف شده برای کاربری توسط سازمان ها
  • استفاده از فناوری رده بالا و دقیق
  • مشارکت دادن نیروهای نظارتی انسانی
  • آموزش دادن کاربران فناوری
  • اصلاح یا حذف نرم افزارهای تبعیض گرایانه و متعصبانه
  • آموزش اخلاقی فناوری تشخیص چهره

ثبت یک پاسخ