اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار رویدادهارویدادهارویدادهای خارجینمایشگاه

نمایشگاه حفاظتی Essen آلمان تا سال 2022 برگزار نمی شود

نمایشگاه حفاظتی اسن، که یک رویداد بین المللی حفاظتی (Security Essen) در آلمان است، امسال قرار بود در تاریخ 22 تا 25 سپتامبر 2020 برگزار شود. اما این نمایشگاه به دلیل شیوع غیرمنتظره بحران کرونا لغو شد. به دلیل به وجود آمدن محدودیت های سفر در سراسر جهان و لزوم پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی، در حال حاضر هیچ برنامه و آمادگی جدی برای برگزاری نمایشگاه در سال جاری وجود ندارد.

به همین جهت شرکت Messe Essen، برگزار کننده این نمایشگاه پس از مشورت با شرکای خود تصمیم به لغو این دوره از نمایشگاه گرفت.

دوره بعدی نمایشگاه حفاظتی اسن

طبق اظهارات شرکت Messe Essen، نمایشگاه حفاظتی Security Essen بعدی در تاریخ 20 تا 23 سپتامبر 2022 برگزار خواهد شد. گفتنی است این نمایشگاه حفاظتی، هر دو سال یک بار و در شهر اِسِن آلمان برپا می شود.

ثبت یک پاسخ