۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
معرفی پروژه ها

ارتقاء سیستم حفاظتی فرودگاه چانگی توسط Genetec

گروه فرودگاه چانگی سنگاپور ، یکی از پیشرفته ترین فرودگاه های جهان ، Genetec را  برای بهبود و ارتقا سیستم حفاظتی خود انتخاب کرده است.

مرکز حفاظت Genetec

این پروژه ای  سه ساله می باشد، که انتظار می رود تا پایان سال 2023 به اتمام برسد . مرکز حفاظت Genetec، یک پلت فرم حفاظتی یکپارچه است که سیستم های نظارتی IP را با یک رابط بصری واحد، زیر بنای عملیات حفاظتی فرودگاه را با تمرکز ویژه بر سیستم نظارت تصویری در پایانه های آن ترکیب می کند.

این قرارداد پس از یک روند مناقصه دقیق رقابتی به Genetec اعطا شد.

 

ثبت یک پاسخ