آرشیو ویدئو

برنامه دنیای حفاظت- دوقلوی دیجیتال- قسمت چهارم

برنامه دنیای حفاظت نام یک برنامه تصویری است برای رسیدن به جهانی ایمن تر، امن تر و هوشمند تر.

فصل جدید برنامه تصویری دنیای حفاظت، با دعوت از دست اندرکاران و کارشناسان پرتجربه صنعت سیستمهای ایمنی و حفاظتی در زمستان امسال شروع گردید.

موضوع اولین قسمت از فصل جدید برنامه دنیای حفاظت،  مبحث جذاب و جدید دوقلوی دیجیتال است. در قسمت چهارم و پایانی این برنامه به ادامه مبحث دوقلوی دیجیتال می پردازیم.

میهمان این برنامه مهندس آرش جهانشاهی قاجار رئیس هیئت مدیره شرکت چشم انداز ارتباط می باشد.

برنامه دنیای حفاظت با موضوع دوقلوی دیجیتال در 4 قسمت مجزا پخش گردید.

پیش از مشاهده قسمت چهارم و پایانی پیشنهاد می شود، از قسمتهای قبلی این برنامه دیدن فرمایید.

مشاهده قسمت اول دوقلوی دیجیتال

مشاهده قسمت دوم دوقلوی دیجیتال

مشاهده قسمت سوم دوقلوی دیجیتال

سری قبل این برنامه در قسمتهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم در پاییز 1399 پخش گردید.

ثبت یک پاسخ