آرشیو ویدئو

برنامه دنیای حفاظت-دوقلوی دیجیتال-قسمت اول

برنامه دنیای حفاظت نام یک برنامه تصویری است برای رسیدن به جهانی ایمن تر، امن تر و هوشمند تر.

فصل جدید برنامه تصویری دنیای حفاظت، با دعوت از دست اندرکاران و کارشناسان پرتجربه صنعت سیستمهای ایمنی و حفاظتی در زمستان امسال شروع گردید.

موضوع اولین قسمت از فصل جدید برنامه دنیای حفاظت،  مبحث جذاب و جدید دوقلوی دیجیتال است.

برنامه دنیای حفاظت با موضوع دوقلوی دیجیتال در 4 قسمت مجزا پخش خواهد شد.

میهمان این برنامه مهندس آرش جهانشاهی قاجار رئیس هیئت مدیره شرکت چشم انداز ارتباط می باشد.

سری قبل این برنامه در قسمتهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم در پاییز 1399 پخش گردید.

 

ثبت یک پاسخ