آرشیو ویدئو

گفتمانی برای رسیدن به جهانی هوشمندتر ، ایمن تر و امن تر

 

گفتمانی برای رسیدن به جهانی هوشمندتر ، ایمن تر و امن تر

قسمت اول

شنبه 10 آبان 1399

پخش از وبسایت www.donyaye-hefazat.com

اینستاگرام: theworldofsecurity@

 

ثبت یک پاسخ