آرشیو ویدئو

طراحی مشاوره و نظارت بر سیستمهای نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک- قسمت دوم

موضوع ویدئوی فوق، طراحی مشاوره و نظارت بر سیستمهای نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک (قسمت دوم) است.
میهمان این برنامه دکتر آرش حاکمی فر مدیرعامل شرکت طرح و توسعه الکترونیک افق می باشد.
جهت مشاهده قسمت اول برنامه طراحی مشاوره و نظارت بر سیستمهای نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک  لینک زیر را انتخاب نمایید.
مشاهده قسمت اول 

برای مشاهده موضوعات دیگر برنامه دنیای حفاظت لینکهای زیر را انتخاب نمایید.

برنامه دنیای حفاظت نام یک برنامه تصویری است برای رسیدن به جهانی ایمن تر، امن تر و هوشمند تر.

برنامه تصویری دنیای حفاظت، با دعوت از دست اندرکاران و کارشناسان پرتجربه صنعت سیستمهای ایمنی و حفاظتی آغاز گردید.

جهت مشاهده برنامه دنیای حفاظت در زمینه شهر هوشمند و خانه های هوشمند لینکهای  زیر را انتخاب نمایید.

مشاهده قسمت اول شهر هوشمند و خانه های هوشمند

مشاهده قسمت دوم 

مشاهده قسمت سوم 

مشاهده قسمت چهارم.

جهت مشاهده برنامه دنیای حفاظت در زمینه هوش مصنوعی در صنعت حفاظت الکترونیک لینک های زیر را انتخاب نمایید.

مشاهده قسمت اول هوش مصنوعی

مشاهده قسمت دوم هوش مصنوعی

جهت مشاهده برنامه دنیای حفاظت در زمینه دوقلوی دیجیتال لینک های زیر را انتخاب نمایید.

مشاهده قسمت اول دوقلوی دیجیتال

مشاهده قسمت دوم دوقلوی دیجیتال

مشاهده قسمت سوم دوقلوی دیجیتال

مشاهده قسمت چهارم دوقلوی دیجیتال

جهت مشاهده فصل اول  گفتمانی برای رسیدن به جهانی هوشمندتر، ایمن تر و امن تر لینک های زیر را انتخاب نمایید.

قسمتهای:

اول

دوم 

سوم

چهارم

پنجم

ثبت یک پاسخ