۲۸ فروردین ۱۴۰۳ |
معرفی پروژه ها

کمپانی HID Global برای جمهوری استونی پاسپورت الکترونیکی صادر می کند

HID Global از کمپانی های جهانی در ارائه راه کارهای تشخیص هویت ، اعلام کرده که دفترچه پاسپورت الکترونیکی با...
1 2 3 27
Page 1 of 27