دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
شهر هوشمندمقالات

شهر هوشمند فراتر از علم پزشکی در برابر کرونا

شاید تصور افراد در این باشد که مقوله علم پزشکی پر اهمیت ترین مبحث در کنترل بیماریهای دارای اپیدمی به...
1 2 3 23
Page 1 of 23