۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
معرفی پروژه ها

ارتقاء سیستم حفاظتی فرودگاه چانگی توسط Genetec

گروه فرودگاه چانگی سنگاپور ، یکی از پیشرفته ترین فرودگاه های جهان ، Genetec را  برای بهبود و ارتقا سیستم...
1 2 3 4 5 50
Page 3 of 50