۲۸ فروردین ۱۴۰۳ |

هوش مصنوعی

مقالاتهوش مصنوعی

دوربین های هوش مصنوعی برای حفظ فاصله اجتماعی

اگرچه تقاضا برای دوربین های حرارتی با قابلیت تشخیص تب در دوران پاندمی ویروس کرونا بسیار رایج و پر طرفدار...
1 2
Page 2 of 2