مقالات

مقالاتنظارت تصویری

ویدئو آنالیتیک ارزش سیستم نظارتی رابه حداکثرمی رساند

با وجود مقادیر عظیم داده‌های ویدئویی جمع‌آوری شده، آمار و ارقام نشان می‌دهد که تنها 10 درصد از داده‌ها استفاده...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲۴
Page 3 of 24