چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه

رویدادهارویدادهای داخلینمایشگاه

کاراطیس و نمایش تجهیزات کمپانی BOSCH

به گزارش اختصاصی دنیای حفاظت، کاراطیس، نماینده‌ی محصولات حفاظتی BOSCH Security و سرویس سنتر مجاز این کمپانی در ایران، با...