آرشیو ویدئو

آرشیو ویدئو

برنامه دنیای حفاظت-شهرهوشمند و خانه های هوشمند-قسمت دوم

موضوع دومین قسمت از فصل جدید برنامه دنیای حفاظت،  مبحث جذاب و جدید شهر هوشمند و خانه های هوشمند می...
1 2 3 9
Page 1 of 9