چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
IoTمقالات

نقش‌آفرینان صنعت امنیت بـا آغوش باز به سمت IoT می‌روند

هر قدر ابزارهای شبکه‌ای بیش از پیش به یکدیگر و اینترنت متصل می‌شوند و داده‌های باارزشی برای کاربران تولید می‌نمایند،...
۱ ۲ ۳ ۴ ۴۸
Page 2 of 48