آرشیودوربین FishEye

مقالاتنظارت تصویری

معرفی دوربین سانل با تصویر 32 مگاپیکسل

در مواردی جهت کنترل همه جانبه و کلی یک منطقه با اهمیت در سه بعد طول و عرض و ارتفاع...