آرشیورویداد مجازی

End Userمقالات

رویدادهای مجازی، راهکاری کلیدی برای جذب مشتری در دوران کرونا

پاندمی کرونا مشاغل مختلف را وادار به دورکاری کرد. این جریان در رسانه ها بسیار مورد بحث و بررسی قرار...