شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

آرشیوموضوع رایج نظارت تصویری

مقالاتنظارت تصویری

غافلگیرکننده‌ترین موضوع حفاظتی در نیمه دوم سال 2019

به شکلی روزافزون شاهد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، سیستم‌های ویدئویی و قابلیت‌های بیشتری خواهیم بود که همگی، مزایای بیشتری برای...