شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

آرشیونظارت تصویری

معرفی پروژه ها

دوربین های نظارتی FLIR برای حفاظت از نیروگاه ها

ترکیب فناوری رادار با فناوری تصویربرداری حرارتی، قابلیت های نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی جامع و کاملی را در پست...
1 2 3 5
Page 1 of 5