آرشیوهوش مصنوعی نظارت تصویری

آرشیو ویدئو

برنامه دنیای حفاظت- هوش مصنوعی در صنعت حفاظت الکترونیک-قسمت اول

موضوع سومین برنامه از فصل جدید برنامه دنیای حفاظت،  مبحث جذاب و جدید هوش مصنوعی می باشد. در سالهای اخیر...