آرشیوپروژه حفاظتی

معرفی پروژه ها

کمپانی HID Global برای جمهوری استونی پاسپورت الکترونیکی صادر می کند

HID Global از کمپانی های جهانی در ارائه راه کارهای تشخیص هویت ، اعلام کرده که دفترچه پاسپورت الکترونیکی با...