دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

آرشیوVideotec

رویدادهارویدادهای خارجینمایشگاه

نسل جدید دوربینهای ویدئوتک در نمایشگاه اینترسک دبی

به گزارش اختصاصی دنیای حفاظت، کمپانی مشهور ایتالیایی ویدئوتک (Videotec)  در نمایشگاه اینترسک دبی 2020 شرکت کرد تا جدیدترین تولیدات...