آدرس دفتر مجله :

تهران – خیابان شریعتی – بعد از خیابان شهید قندی – کوچه اشراقی – پلاک ۱۹ – واحد ۲۰

تلفن  :  ۸۶۰۳۰۲۴۰ ۲۱ ۹۸+

روابط عمومی : ۹۱۶۵ ۶۹۲ ۹۱۹ ۹۸+

فکس : ۸۶۰۳۰۲۴۹ ۲۱ ۹۸+

Unit20-No.19-Eshraghi Alley-After Ghandi St.-Shariati St.-Tehran-Iran

Phone: +98 21 86030240

Public Relations: +98 919 692 9165

Fax    : +۹۸ ۲۱ ۸۶۰۳۰۲۴۹

فرم تماس