۲۸ فروردین ۱۴۰۳ |

آدرس دفتر مجله :

تهران – خیابان شریعتی – بعد از خیابان شهید قندی – کوچه اشراقی – پلاک 19 – واحد 20

تلفن  :  86030240 21 98+

روابط عمومی : 9165 692 919 98+

فکس : 86030249 21 98+

Unit20-No.19-Eshraghi Alley-After Ghandi St.-Shariati St.-Tehran-Iran

Phone: +98 21 86030240

Public Relations: +98 919 692 9165

Fax    : +98 21 86030249

فرم تماس