۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ |

هوش مصنوعی

مقالاتهوش مصنوعی

چگونه فناوری های هوشمند به کنترل کرونا کمک می کنند؟

تغییر ناگهانی شرایط کسب و کار در سال 2020 که در نتیجه پاندمی کرونا پدید آمد، مشاغل زیادی را وادار...