یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ITS

ITSمقالات

رمز موفقیت متروی مسکو به عنوان سیستم حمل و نقل هوشمند

Roman Deputy، مدیرکل ارشد استراتژی و امور مشتریان در شرکت متروی مسکو، در هشتاد و پنجمین سالگرد افتتاح متروی این...
ITSمقالات

ITS در اروپا

شهر هوشمند مفهومی است که در سراسر جهان رواجی روز افزون یافته است. در اقصی نقاط جهان، شهرها هوشمندتر می‌شوند...