۲۸ فروردین ۱۴۰۳ |

ITS

ITSمقالات

چالش های حمل و نقل هوشمند و فناوری ابر در وسایل نقلیه

سیستم حمل و نقل هوشمند یا ITS در صنعت حمل و نقل دارای چند بُعد مختلف است. فشارهای به وجود...
1 2
Page 1 of 2