معرفی پروژه ها

معرفی پروژه ها

سیستمهای حفاظتی بوش در بندر پراسکی لهستان

یکی از بزرگترین پروژه های تجاری و معماری اروپا، تجهیز بندر Praski است که 38 هکتار مساحت دارد و در...
۱ ۲
Page 1 of 2