جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

نظارت تصویری

Panoramicدوربین IPمحصولات

دوربین پانورامیک بوش NIN-70122

توضیحات محصول دوربین پانورامیک بوش: مشخصات فنی دوربین پانورامیک بوش NIN-70122 ارائه شده توسط شرکت کاراطیس نماینده دوربین بوش :...