یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آرشیوکداکام

کنترل دسترسیمقالات

تشخیص دمای بدن با دستگاه اکسس کنترل کداکام

به گزارش اختصاصی دنیای حفاظت دستگاه جدید و قدرتمند اکسس کنترل کداکام با تشخیص سریع و دقیق دمای بدن افراد...