اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار محصولات

اکسیس برای شمارش سه بعدی افراد راهکار جدید ارائه می کند

کمپانی اکسیس ، راهکار شمارشگر افراد AXIS P8815-2 3D را ارائه می کند که با ترکیب نرم افزار و سخت افزار تصویربرداری سه بعدی در یک دستگاه، شمارش آنی عابرین را انجام می دهد. فروشگاه ها و موزه ها از جمله مشاغلی هستند که می توانند از فناوری جدید شمارش افراد اکسیس بهره مند شوند.

مشخصات کلیدی این محصول عبارتند از:

  • شمارش سه بعدی افراد
  • نرم افزار و سخت افزار یکپارچه
  • بهینه سازی شده برای شرایط پر چالش
  • امکان تغییر محدوده شمارش

ثبت یک پاسخ