اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار محصولات

قابلیت تشخیص چهره از روی ماسک در محصولات Invixium

Invixium یکی از کمپانی های قدرتمند ارائه دهنده راهکارهای بیومتریک مدرن جهان است. این کمپانی در محصول پرچمدار جدید خود به نام IXM TITAN دو قابلیت مهم اضافه کرده است: تشخیص ماسک و تشخیص چهره از روی ماسک. قابلیت های نامبرده در نسخه بعدی نرم افزار IXM WEB 2.2.40.0 و نسخه 2.4.40.0 سفت افزار TITAN لحاظ خواهند شد.

Shiraz Kapadia (شیراز کاپادیا)، مدیرکل و رئیس کمپانی Invixium اظهار داشت: «کمپانی Invixium افتخار می کند که همواره فراتر از انتظارات بازار پیش می رود. افزودن قابلیت های تشخیص ماسک و تشخیص چهره با وجود زدن ماسک، نیاز روز دنیا بوده و گامی طبیعی برای ما به شمار می رود؛ زیرا ما به مشتریان و کاربران محصولات خود تعهد داریم تا به آنان در بازگشایی ایمن مشاغلشان کمک کنیم. می دانیم که جهان تغییر کرده است و ما به شکلی خستگی ناپذیر کار می کنیم تا سلامت، ایمنی، حفاظت و بهره وری را در این بازار رو به تکامل برای مشتریانمان تضمین نماییم».

ثبت یک پاسخ