۲۸ فروردین ۱۴۰۳ |
End Userمقالات

تغییرات محل کار پس از کرونا

بازگشت به محل کار یکی از نقاط تمرکز مهم برای بسیاری از صاحبان مشاغلی است که در محیط های ساختمانی فعالیت می کنند، اما یکی از مهم ترین عوامل برای بازگشایی چنین مشاغلی، آسان بودن امکان نظارت کامل است. خدمات پذیرش مراجعین در ساختمان ها برای بازگشت به محل کار امری ضروری به شمار می رود.

محل کار، مسلماً بعد از کرونا ظاهری متفاوت خواهد داشت. دیگر همه ما بیش از قبل به فضای اطرافمان، تمیز بودن آن و فضای مشترک با سایرین، توجه می کنیم. کارکنان همچنین بیشتر از قبل در مورد نقاط قوت و ضعف محل کار خود آگاه خواهند بود. برای برخی از افراد، یک سال کار کردن در خانه، استراحت خوشایندی در برابر استرس کار و زمانی بوده که صرف رفت و آمد می شده است.

بسیاری از سازمان ها در فکر استفاده ترکیبی از دو محل کار (خانه و اداره) هستند تا هزینه های فضای کاری خود را کاهش داده، از فضاهای مشترک بین کارکنان آگاهانه تر استفاده کنند و محل کار آرام تری را فراهم سازند. همچنین شاهد افزایش وسواس و دقت در بهداشت و پاکیزگی محل کار هستیم.

نقش فناوری

تغییر دیگری که ظاهراً در محل کار اتفاق خواهد افتاد، استفاده از فناوری است. اکنون استفاده از فناوری در حفظ پاکیزگی امری ضروری شده است. تحقیقی از مک کنزی اظهار می دارد که پاندمی کرونا راه اندازی فناوری ها را به اندازه چندین سال سریع تر کرد.

چرا این مسئله برای خدمات مربوط به پذیرش مراجعین ساختمان ها اهمیت دارد؟ مانند سایر تغییراتی که در محل کار اتفاق افتاد، فناوری های جدید نحوه تعامل کاربران ساختمان ها با محیط اطرافشان را تغییر خواهند داد. فناوری همچنین تیم های خوشامدگویی در ورودی ها را نیز قادر خواهد ساخت تا بر مهم ترین وظیفه شان یعنی تعامل با افراد تمرکز کنند. در نتیجه مراجعین و کارکنان در ساختمان ها احساس راحتی، ایمنی و خوشحالی خواهند کرد.

سیستم های مدیریت کارکنان و مراجعین

این سیستم ها سالها است که در محل کار وجود دارند و قبل از کرونا نیز به ما کمک می کردند تا راندمان کار خود را به حداکثر برسانیم. آنها حتی مهم تر نیز شده اند؛ زیرا قبل از اینکه همه افراد واکسینه شوند، شاهد بازگشت به کار هستیم. سیستم هایی را می بینیم که برای محدود کردن نگرانی و تضمین راحتی و اطمینان بیشتر افراد از بهداشت محل کارشان، در روابطشان محدودیت هایی اعمال می کنند.

فعلا هشدارهایی نظیر فاصله گذاری اجتماعی باید اجرا شود. محیط های کاری باید محدودیت های تعداد کارکنان و مراجعین حاضر در محل را اجرا کنند تا ایمنی مردم حفظ شود. پرسنل ورودی ساختمان ها مسئول کنترل ورود افراد هستند و برای این منظور از سیستم های مدیریت مراجعین کمک می گیرند.

سیستم های تشخیص دما و تأیید هویت

سازمان ها تلاش می کنند خطرات را تا حد امکان کاهش دهند. دماسنج های دیجیتالی دستی، بسیار پر طرفدار و رایج شده اند. استفاده از چنین دستگاه هایی، نقش مسئولین حفاظتی را طی سال گذشته تغییر داده است.

بخش حفاظت تحت فشار قابل توجهی بوده است تا بین نیاز به اجرای هشدارها و پاسخ به کاربران نگران در ساختمان ها تعادلی دلسوزانه برقرار کند. مدیران در استفاده از فناوری های حفاظتی جدید، سرعت عمل بالایی از خود نشان دادند. از این پس نیز نقش و وظیفه خطیر نگهبانان و پرسنل ورودی ساختمان ها بیش از پیش اثبات خواهد شد.

بعضی از سازمان ها ممکن است تصمیم بگیرند همکاری بین تیم های حفاظتی و تیم های ورودی ساختمان را افزایش دهند. این کار با افزایش راه اندازی سیستم های تأیید هویت و سیستم های بدون تماس امکان پذیر خواهد بود. در این صورت، پرسنل ورودی ساختمان تمرکز بیشتری بر مردم و توجه به مراجعین و مهمانان خواهند داشت و خوشامدگویی گرمی به آنان خواهند داشت.

تشویق به بازگشت کارکنان

صرف نظر از حفظ ایمنی کارکنان، خدمات پذیرش مراجعین در ساختمان ها نیز نقشی کلیدی در جذاب تر کردن محل کار خواهد داشت. دورکاری، مزایا و معایب خاص خود را داشته است؛ اما بسیاری از معایب آن با به پایان رسیدن پاندمی، از بین خواهند رفت. وقتی که دوباره می توانیم دوستان و همسایگان خود را ببینیم، دیگر با چالش تنهایی مواجه نخواهیم شد و بازگشت بچه ها به مدرسه و سایر اعضای خانواده به کار، موجب آرامش خاطر و کم شدن دغدغه ها در خانه خواهند شد.

بنابراین، بسیاری از کارکنان ممکن است بخواهند به دورکاری ادامه دهند. در نتیجه بسیاری از فرصت ها برای کار مشارکتی از بین خواهند رفت. برای کارفرمایانی که سعی دارند کارکنان خود را به بازگشت به محل کار تشویق کنند، ایجاد تجربه عالی در محیط کاری، امری کلیدی خواهد بود. فناوری به تنهایی نمی تواند این تجربه را فراهم کند. برعکس، استفاده بیش از حد از فناوری می تواند محیطی خشک و غیر دوستانه به وجود آورد. فناوری را برای تسکین عوامل استرس زا یا خسته کننده در محل کار به کار ببرید و از نیروهایی با چهره بشاش و دوستانه برای خوشامدگویی به پرسنل و پذیرش مراجعین در ساختمان ها استفاده کنید.

ثبت یک پاسخ