آرشیودوربین مداربسته

نظارت تصویری

استفاده از ویدئوآنالیتیک در فرودگاه ها

استفاده از ویدئوآنالیتیک در فرودگاه ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است؛ چرا که فرودگاه ها کم کم پذیرای...
1 2 3 9
Page 1 of 9