آرشیو ویدئو

چالش های صنعت سیستمهای ایمنی و حفاظتی-قسمت دوم

چالش های صنعت سیستمهای ایمنی و حفاظتی -قسمت دوم

به گزارش دنیای حفاظت، در سالهای اخیر سیستمهای ایمنی و حفاظتی رشد فزاینده ای را به همراه داشته است. همچنین کارفرمایان و مصرف کنندگان تجهیزات سیستمهای ایمنی، حفاظتی و امنیتی در پروژه های خود، با مشکلات و چالش های متعددی روبرو می شوند.

در این ارتباط دنیای حفاظت، مشکلات، چالش ها و نیازمندی های کاربران را به تصویر خواهد کشید. موضوع ویدئوی فوق،  اصالت کالا در زیرساخت های شبکه تجهیزات سیستم های حفاظتی و امنیت شبکه می باشد.

این گفتگو با آرش جهانشاهی قاجار، رئیس هیئت مدیره شرکت چشم انداز ارتباط انجام گرفته است.

ثبت یک پاسخ