۱۱ فروردین ۱۴۰۲ |
اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار شرکت ها

دستیابی به فناوری تشخیص کوکائین به کمک اثر انگشت

دکتر ملانی بائیلی (Melanie Bailey) از اعضای شورای تحقیق علمی فیزیکی و مهندسی (EPSRC) به همراه تیم خود به این...
1 2 3 4 55
Page 2 of 55