۳۱ شهریور ۱۳۹۹ |

آلارم

آلارممقالات

کدام روش اعلام هشدار در دانشگاه مناسب تر است؟

اعلام هشدار در دانشگاه در مورد وقوع شرایطی اضطراری، چالش هایی را به همراه دارد که می تواند پیش بینی...
1 2
Page 1 of 2