چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

حفاظت سایبری

IoTحفاظت سایبریخانه هوشمندمقالات

حفاظت سایبری در خانه هوشمند، مسئولیت همگان

فناوری خانه هوشمند طراحی شده تا زندگی روزمره‌ی کاربران خود را آسان‌تر کند. با این حال، یک خانه هوشمند ممکن...
۱ ۲
Page 1 of 2