پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

نظارت تصویری

اخباراخبار حفاظتیاخبار محصولاتمقالاتنظارت تصویری

استفاده دوربین غیر استاندارد ثبت دمای بدن در فرودگاه کشور

به گزارش اختصاصی دنیای حفاظت در روزهای گذشته خبری مبنی بر تجهیز مراکز کشور و فرودگاهها به سیستم هوشمند تشخیص...
1 2 3 12
Page 1 of 12