کنترل دسترسیمقالات

ارتقای نرم‌افزاری در سیستم‌های بیومتریک

تقاضا برای پیاده‌سازی راه‌کارهای احراز هویت بیومتریک به طور روزافزون در حال رشد است. سیستم‌های بیومتریک دیگر نه تنها در...
1 45 46 47 48 49 68
Page 47 of 68