آرشیودوربین تب سنج

معرفی پروژه هامقالاتنظارت تصویری

دوربین تب سنج سانل در کارخانه نستله راه اندازی شد

با ظهور گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا، بیماری کووید 19 کماکان در سال 2021 نیز در بسیاری...
1 2
Page 1 of 2