یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

حفاظت پیرامونی

حفاظت پیرامونیمقالات

حفاظت پیرامونی از محیط های تجاری در دوران کرونا

از آنجا که دولت ها در اقصی نقاط جهان برنامه های مختلفی برای مقابله با COVID-19 در نظر گرفته اند،...