۲۷ فروردین ۱۴۰۰ |

شهر هوشمند

شهر هوشمندمقالات

آینده شهر هوشمند در جهان پس از کرونا

امروزه 55 درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند. بر اساس تخمین سازمان ملل، این آمار تا سال 2050...
1 2
Page 1 of 2