چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

شهر هوشمند

شهر هوشمندمقالات

فراتر از فناوری حفاظت شهرهای هوشمند

بسیاری از شهرها تقریباً هیچ برنامه‌ای برای ایمن‌تر شدن ندارند. شهرهای مختلف جهان به شکلی روزافزون در حال گذار هستند...