شهر هوشمند

شهر هوشمندمقالات

شهر هوشمند، بازاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از شرکت تحقیق بازار IDC، جهان در سال 2023، برای فناوریهای شهر هوشمند 189.5...